Kyokushin Nordic Challenge 2012

Resultater  + Videos

Den første av forhåpentligvis flere Nordic Challenge-turneringer gikk av stabelen i Göteborg den 25. februar. Stevnet var lagt til Gamlestadshallen - et lokale som fungerte godt til formålet. Dette ga gode forutsetninger og en flott ramme for dagen. Atmosfæren var intim og fin, og ga muligheten for god kontakt mellom utøvere, coacher og publikum. 


 

Utøverne hadde plass og tid til å varme opp, og luftkvaliteten holdt godt gjennom hele turneringen - noe som erfaringsvis ikke er en selvfølge. Gjennomføringen av turneringen gikk glatt og problemfritt, og ga utøvere og lagledere et optimalt utgangspunkt for å kunne levere sportslige prestasjoner. Det medisinske apparatet var også tydelig tilstedeværende, og ivaretok utøverne på en veldig fin måte. Reell, grundig legesjekk før start, og gjennomgående oppsyn under kampen ga en god trygghetsfølelse for utøverne. Eksempelvis ble det gjort kontroll av knæer, bein og muskulatur etter f.eks. waza-ari fra lowkick - dette er noe som ikke nødvendigvis har prioritet ellers. 

 

Med tanke på at dette var en novice turnering, altså en turnering ment for de som ikke har mangeårig internasjonal erfaring bak, så holdt turneringen meget godt nivå.Det ble igjennom dagen vist meget god fighting fra flere unge lovende, samt av godt voksne utøvere som også har tilsvarende erfaring. Hard, kreativ og teknisk fighting fikk man se, og det var godt "trykk" fra publikum undr flere av kampene.

Sverige, Danmark og Norge var representert både med utøvere og dommere og dette ser meget lyst ut med tanke på fremtidige KNC. Dommerene viste en meget kompetent fremføring av hvordan dommer faget skal utføres, og dialog og handlig kom på plass når det skulle, ingen elementer fikk trekke dette ned.

Christer Förlund og Dina Klajic utmerket seg spesielt under turneringen, og mottok fortjent dommernes pris.

 

 


www.haukis.com